1924 yılında Sivas’ın Gemerek ilçesinde doğmuş, 1945’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsünden mezun olmuştur. Aynı yıl mezun olduğu Enstitünün Halk Edebiyatı Kürsüsünden Pertev Naili Boratav’ın asistanı olmuştur.

Öğrencilik döneminde başlattığı folklor (halkbilim)çalışmalarını asistanlığı sırasında Boratav’ın yanında sürdürmüştür. Kürsünün kaldırılmasından sonra da araştırma ve çalışmalarını sürdüren Başgöz, doktorasını vermiş, bir süre liselerde Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Sonunda Amerika Birleşik Devletlerine giden Başgöz orada İndiana Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü’ne Öğretim Üyesi olarak girmiştir.

Prof. Dr. İlhan Başgöz, alanında Uluslar arası üne kavuşmuş bilim adamlarımızdandır. Halk Edebiyatı, Folklor üzerine pek çok yazı ve kitabı yayınlanmıştır.

“Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri” (1947),
“Köroğlu” (1958),
“Manilerimizden” (1958),
“İstanbul Folkloru Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” (1959),
“İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi” (1968),
“Türk Bilmeceleri” (Prof. Dr. Andreas Tietze ile birlikte hazırlanan yapıt A.B.D. de Türkçe, İngilizce olarak basılmıştır; 1970),
“Aşık ali İzzet Özkan – Yaşamı, Sanatı, Şiirleri” (1979) yapıtlarının en önemlileridir.

Prof. Dr. İlhan Başgöz halen Ankara Bilkent Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak yaşamını sürdürmektedir.

ihsanozturk.com