İhsan Öztürk Müzik Merkezi'nde dersler şu şekilde planlanmıştır:

TEMEL EĞİTİM:
-------------------


a) Türk Halk Müziği Nazariyatı,
b) Türk Halk Müziği Usulleri (uygulamalı),
c) Nota.
(Temel eğitim dönemi yaklaşık 9-10 hafta sürmektedir).


BRANŞ EĞİTİMİ ( BAĞLAMA )
-------------------------------------


1. Parmak ve Tezene çalışması,

2. Bağlamada Düzenler: Saz Düzeni (Kara Düzen),
a) Segâh Düzeni (Acem Düzeni),
b) Müstezat Düzeni (a-Do, b-Fa Karar),
c) Bağlama Düzeni (ve Pozisyonlar),
d) Misget Düzeni (Karanfil Düzeni),
e) Abdal Düzeni,
f) Kemençe Düzeni,
g) Fidayda (Hüdayda) Düzeni,
h) Tar Düzeni ve diğer
Bozuk Düzen çeşitleri.

3. Bağlamada Yöre Tavırları:

Teke Tavrı,
Karadeniz Tavrı,
Zeybek Tavrı,
Kayseri Tavrı,
Yozgat Tavrı,
Konya Tavrı,
Azeri Tavrı,
Silifke Tavrı,
Karşılama (Trakya) Tavrı.


BRANŞ EĞİTİMİ ( SES )
-----------------------------

1. Nefes (diyafram) çalışmaları,
2. Solfej,
3. Diksion,
4. Repertuar,
5. Deşifre (nota çözümü),
6. Dikte.


AÇIKLAMA: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SERTİFİKASI, (M.E.B. na kaydını yaptırdıktan iki yıl sonra) kurs bitiminde, yazılı ve uygulamalı iki sınavdan, geçer not alanlara verilmektedir.