11 Nisan 1927'de, Eskişehir'de doğdu. Babası, Kuyumcu Hacı Mehmet, annesi Sabriye Hanım'dır.
1940'da, Eskişehir Necatibey İlkokulunu, 1943'de Eskişehir Lisesi orta kısmını ve 1946'da ise yine aynı okulun lise bölümünü tamamladı. Dönemin maddi güçlükleri içinde yüksek tahsile devam edemedi.
Müzikle ilk tanışması, ilkokul yıllarında, dayısı İsmail Beyin arkadaşı Sarı Yunus'un aile meclisinde çaldığı bağlama ile oldu.
Daha sonra, ortaokul yıllarında sıra arkadaşı Osman Özdenkçi ile, bağlama çalmak için gayretleri ile devam eden müzik aşkı, Türk Halk Müziği'nin kıymetli emektârının müzik yaşamının ilk gayretleri olarak görülebilir. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle, yuvarlak bal kutusuna, çam ağacından sap ekleyip, telgraf tellerini takarak bağlama yaptığını, günün koşullarını da yad ederek anlatır Hoşsu.
Lise yıllarında, Eskişehir Halkevi'nde müzik çalışmalarını sürdürdü. Ankara'da, 2 Eylül 1945 tarihinde Eskişehir'in kurtuluşu sebebiyle düzenlenen konserde, Yurttan Sesler Korosu içinde ilk müzik etkinliğini gerçekleştirdi. Bu vesileyle M. Sarısözen'le tanışmak fırsatını buldu.
Daha sonra Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nde, daha önce aynı görevi 5 yıl süreyle sürdüren merhûm Âşık Veysel'in yerine, Halk Müziği Usta Öğreticisi olarak atandı ve bu görevde 5 yıl faaliyet gösterdi. Bu dönemde, mektuplaşarak M. Sarısözen ile bilgi alışverişinde bulunmaya devam etti.
1952'de, M. Sarısözen'in önerisi üzerine, Çifteler Köy Enstitüsü'ndeki görevini bırakarak İzmir'e geldi ve "Yurt Türküleri" isimli koroyu çalıştırmaya başladı. O sıralarda M. Sarısözen; İstanbul, Ankara ve İzmir Radyosu THM Müşavirliği görevini de sürdürmekteydi. Bu vesileyle İzmir'i ziyaretinde, Yurt Türküleri Korosu'nu dinledi. Koroyu çok beğenmesinin ardından, bu koronun isminin de "Yurttan Sesler Korosu" olarak değiştirilmesini istedi. Ancak öneriyi, İstanbul'da Ahmet Yamacı yönetiminde etkinliklerini sürdüren "Yurdun Sesi" korosu için yapmadı. Hoşsu, gerekçenin, A. Yamacı'nın anonim türküleri seslendirmemesi olduğu söylemektedir.
1954'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşuna değin, emisyon ücreti ile çalıştı. Daha sonra TRT'nin kurulmasıyla beraber memur kadrosuna atandı.
20 Ekim 1954'de, kültürel etkinliklere yaşamına adamış olan, Nezihe Hanım ile evlendi. 1959'da, kızı (şimdi Su Ürünleri Fakültesi Profesörlerinden Belgin Hanım) doğdu. O zamanın ifadesi ile torba kadro çekilişi sonucu İzmir Radyosu THM Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Repertuar ve Denetleme Kurulu'nda çalışmalarını sürdüren M. Hoşsu, 1982 yılında TRT'den emekli oldu. Emeklilik sonrası, Ege Üniversitesi öğrencilerinden oluşan THM Korosu'nu yönetti.
Çeşitli etkinliklerde bulundu. 1985'de, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda Öğretim Görevlisi olarak Sözleşmeli Sanatçı statüsü ile çalışmaya başladı. Bu kurumda, Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı ile THM Repertuarı ve Toplu Uygulama derslerini verdi. Ayrıca konservatuar THM korosunu da çalıştırarak pek çok faaliyete imzasını attı.
Sayılamayacak kadar çok öğrenci yetiştirdi. Bunların arasında; Toygun Dikmen, Osman Türen, Durmuş Yazıcıoğlu, Yılmaz İpek, Ahmet Şenses, Bedia Akartürk, Ahmet Günday, Serpil Kaya, Kazım Alkar, Nihat Kaya, Necdet Mahir Ün, Kemal Kırmızı, İbrahim Dallıkavak, Nimet Oğuz, Meryem Ün, İsmail Özboyacı, Hale Gür ve Köksal Coşkun ile E.Ü. DTM Konservatuarı'ndan mezun yüzlerce kişi sayılabilir.Yaşamının önemli bir kısmını derleme yaparak geçirdi.