1945 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Urfa'da tamamladı.

1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girerek Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Aynı dönemde, İstanbul Belediye Konservatuarının Türk Müziği Nazariyatı Bölümü'ne de devam eden Özbek, 1966 yılında T.R.T. kurumunun açmış olduğu sınavı kazanarak İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği Stajyer Sanatçı olarak göreve başladı.

1969 yılından sonra da "yetişmiş ses sanatçısı" olarak çalışmalarını sürdürdü.

1977 yılında aynı radyonun Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü, 1982 yılında da TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü görevlerine atandı.

1977-1986 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve Repertuar Kurullarında da görev yaptı.

1983-1995 yılları arasında Hacettepe Üniversite Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalında Türk Halk Müziği dersleri verdi.

Anadolu' da bir çok yörede yaptığı derlemeler yanısıra özellikle , Kerkük Türkmenleri, Azerbaycan, Yugoslavya ve Bulgaristan Türklerinin halk ezgileri üzerine yoğun çalışmalar yaparak 300 kadar sözlü ve sözsüz ezgiyi TRT repertuarına kazandırdı.

TRT'de görevli olduğu yıllarda, radyo ve televizyon için ''Aşıklık Geleneği'', ''Türk Halk Çalgıları'', ''Türküler ne der'', ''Türkülerin Dünü Bugünü'', ''Yurdun Sesi'', ''Elimizden obamızdan'', ''Kervan'' adlı programlar hazırladı.

Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin oyun ve müziklerinin ülkemizde tanınmasında büyük katkıları oldu. Başta Japonya, Suudi Arabistan, Yugoslavya, Irak, Federal Almanya olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde konserler vererek Türk Halk Müziği'ni tanıttı.

1996 yılından beri Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Müzik Perde ve Sahne Sanatları Kolu Başkanı olan Mehmet Özbek"Folklor ve Türkülerimiz", "Müzik Eğitimi", " Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi", "Türk Halk Müziği Terimleri Sözlüğü", " Türkülerin Dili" adlı çok önemli kitapları da kültür hayatımıza armağan etmiştir.

Haziran 1986 tarihinden beri kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu şefliği görevinden emekli olan Mehmet Özbek Antalya'da yaşamını sürdürmekte, Tv. ve Radyo programları nedeniyle de sık sık Ankara'ya gelmektedir.

TRT-THM repertuarımıza kazandırdığı eserlerden bazıları:

Yanıp Bir Ruhsare Çırağan,
Baba Bögün Dalda Yeri,
Medine Daşına Bak,
Mecnun İsen Ey Dil Sana Leyla mı,
Ey Rahmeti Bol Padişah,
Bu Dağın Karı Menem,
Yar Yüreğim Yar,
Köyün Develeri,
Portakal Dilim Dilim,
Yaylalar İçinde Erzurum Yayla,
İki Dağın Arasında Kalmışam,
Alaydım Elin Elime,
Daracık Sokakta Yare Kavuştum,
Bahçıya Kuzu Girdi,
Eğildim Bir Dolu İçtim,
Bu Pınar Eşme Pınar,
Ben Bir Yakup İdim Kendi Halımda,
Kara Köprü Narlıktır...

e-mail:ihsanozturk@ihsanozturk.com