PROF. EROL PARLAK (1964-Eleşkirt)

1982 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet konservatuarı’na girdi. 1986 yılında öğrenimini tamamladı.

1986-1990 yılları arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1986 yılında TRT İzmir Radyosu’na sınavla “yetişmiş sanatçı” olarak girdi. Aynı yıl bu görevden istifa ederek ayrıldı.

Yüksek Lisans eğitimini 1987-1990 yıllarında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bozlaklar” konulu tezi ile tamamladı.

1988 de TRT İstanbul Radyosu’na sınavla “yetişmiş sanatçı” olarak girdi. 10 yıl sürdürdüğü bu görevden 1998 de istifa ederek ayrıldı.

‘Sanatta Yeterlik (Sanat Doktorası) eğitimini 1992-1998 yıllarında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türkiye’de El İle (Tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı tez çalışması ile tamamladı.

Yaklaşık on yıl boyunca başta Orta Anadolu, Teke Yöresi, Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yörelerinde alan araştırmalarında bulundu, özellikle ‘’Bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları’’ konusunda araştırmalar, incelemeler yaptı. Bin civarında ezgi derledi.

1995 yılından itibaren bağlama “Arif Sağ Bağlama Üçlüsü” içinde yer alarak dünyanın çeşitli yerlerinde konserlere katıldı. 1996 yılında Alman cumhurbaşkanı Roman Herzog himayesinde Köln Filarmoni Orkestrası eşliğinde Köln Filarmoni salonunda, daha sonra Berlin ve Strazburg Flarmoni salonlarında verilen “Concerto for Baglama” konserleri ile yaklaşık beş yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan yüz civarındaki konser bunlardandır. Aynı dönemde “Mızraplı Sazlar Festivali” kapsamında Hollanda ve Belçika’nın önemli salonlarında sahne aldı. 10 haziran 2003’te Fransa Amiens Ulusal Sahnede, 12 haziran 2003’te dünyanın en önemli etnik müzik konser salonlarından Paris “Theatre de La Ville”de bir solo konser verdi. Haziran-Temmuz 2013’te “Türk Müziği Ustaları Konseri-Yol” adlı proje kapsamında Kutsi Erguner ve Pierre Rigopoulos ile Almanya’nın Franz List Müzik Akademisi vb. çeşitli konser salonlarında “nefesler” konulu konserlere katıldı.

1990’lı yıllardan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde, gerek özel okullar gerekse üniversite, akademi ve konservatuarlarda halen devam etmekte olan çok sayıda konser, konferans, seminer, atölye vb çalışmaları yaptı sempozyumlara, kongrelere katıldı, bildiriler sundu, makaleler yayımladı.

2000 yılı başlarında öğrencileriyle oluşturduğu “Erol Parlak Bağlama Beşlisi” ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser verdi, TV ve radyo programına katıldı. 2008 yılında Essen Flarmoni salonunda yapılan konser bunlardandır. 2004 yılında grubun “Eşik” adlı albüm çalışması yayımlandı.

2002-2006 yılları arasında YTÜ Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümüne Yrd. Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanı aldı.

2005 yılında başlayıp halen sürmekte olan “İTÜ Bağlama Günleri”, 2012 yılı Nisan ayında yapılan “Nida Tüfekçi 1. Uluslararası Bağlama Sempozyumu” gibi alanında ilk olan birçok projeyi tasarlayarak gerçekleşmesine öncülük etti.


Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü ve Saz (Bağlama)’ın başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde üniversiteler vb. bünyesinde yer alması çalışmalarında aktif olarak yer aldı.

Ekim 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında İTÜ ve Kings College işbirliği kapsamında Prof. Dr. Martin Stokes ile birlikte “İngiltere’de yaşayan Türkler arasında “Anadolu Geleneksel Müzik Kültürü ve Saz/Bağlama” konulu bir alan araştırması yaptı. Konserler verdi.

Gerek sanatsal gerekse bilimsel alanda ülke kültürüne yaptığı katkılar nedeni ile çeşitli ödüller aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı “Kültür Sanat Büyük Ödülü” (2016), T.C. Kültür Bakanlığı “Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülü” (2013), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu “Türk Halk Müziği Derleme Ödülü” (1989), Milli Eğitim Vakfı “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (1999), Truva Kültür Sanat Derneği “Yılın Sanatçısı Ödülü” (2004), Türk Müziği Konsey ve Dernekleri “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (2005), Uluslararası Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı “Türk Halk Müziğine Hizmet Ödülü” (2006), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Türk Halk Müziği Hizmet Ödülü” (2008) gibi çeşitli makam, kurum ve kuruluşlarca verilmiş ödülleri bunlardandır.

8 solo, 3 enstrümantal, 9 karma olmak üzere 20 albüm çalışması yaptı.

2011-13 yılları arasında TRT Müzik Kanalında “Usta İzler” adlı 39 bölüm halinde yayınlanan bir kültür-sanat programı yaptı.

“Türkiye’de El İle (tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri” adlı kitabı T.C. Kültür Bakanlığı (2000), “Şelpe Tekniği Metodu 1” adlı kitabı Ekin Yayınları (2001), “Şelpe Tekniği Metodu 2” adlı kitabı Aktüel Yayınları (2005), “Erol Parlak Bağlama Okulu-Parmak Tekniği (Şelpe) İçin Sistematik Kılavuz” adlı kitabı Acoustic Music Books (Almanya/ 2010) ve “Garip Bülbül Neşet Ertaş” (2013) adlı kitabı Demos Yayınları tarafından yayımlandı.

Ozanlık geleneği ve Türk Halk Şiiri doğrultusunda “Pervâne” mahlası ile çok sayıda şiir ve türkü üretti. Bir kısmını sosyal medya aracılığı ile paylaştığı bu eserler çeşitli sanatçıların albümlerinde yer aldı.

2017 yılı Haziran ayında Ankara’da kurulan “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi”nin kurulmasına öncülük yaptı. 16 Ekim tarihinde bu üniversiteye rektör olarak atandı.

Erol Parlak, çalışmalarında hep Anadolu'nun kültürel zenginliğini vurgulamış, insanı esas alan ve kültürel çeşitlilikleri ifade etmeye yönelik bir tutum sergilemiştir. Anadolu ruhunu ve kültür zenginliğini yorulmadan, usanmadan dünyaya aktarmaya devam etmektedir.

Son olarak ise Yeni Kurulan Ankara Müzik ve Güzel SanatlarÜniversitesi rektörlüğüne atananErol Parlak, aynı Üniversitenin İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarakta görev yapmakta, sanatsal ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

İki çocuk babasıdır.