Asıl ismi Hacı Sadık Oytun olan Remzanî(*), 1937'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Küçük yaştan itibaren saz çalmaya ve şiirler okumaya başlamıştır. Çoğunlukla Tasavvuf, Tanrı aşkı ve inanç şiirleri yazmıştır. Remzani mahlasını ise Zile'nin ünlü halk ozanı Kemteri'nin oğlu Sefil Edna (Abuzer Doğanay 1900-1966) vermiştir. Remzani 1973 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiş, 22 Haziran 1979 Almanya'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir.

Aşkın gizli kapısını
Açabilirsen gel beri
Türlü libas kumaşını
Biçebilirsen gel beri

Bu gördüğün Hakk'ın yolu
Nurla dolu sağı solu
Sabır nefsin doğru yolu
Geçebilirsen gel beri

Lâl ü mercan akar gözden
Çağırırız hep bir özden
Kırkların geçtiği izden
Geçebilirsen gel beri

Hak Muhammed Ali bizde
Hacı Bektaş Veli bizde
Remzanî der dolu bizde
İçebilirsen gel beri

Ey Adem avare gezme cihanda
Vücut pazarından sermayene bak
Çeşmeler akarken kabını doldur
Senden akıp taşan zemzeme bak
Sendedir aranan varlığın hepsi
Senden açılır Hak’kın kapısı
Eline vermişler vücut tapusu
Sana girip saklanan can cana bak
Bahçe sende bağ sende bülbül sendedir
Vücut bağında açan güller sendedir
Sana seslenen yakın diller sendedir
Ruhların birleştiği kan kana bak
Başka kapı arama vücuduna bak
Seni kendi eliyle yuğurmuştur Hak
Remzani ,kapının kuludur mutlak
Yabanda arama sen sana bak.

(*)Remiz : işaret , başla selam verme , simge.
-an : Arapça çokluk eki.
î : " aitlik eki.
Remzani : Simgelerle ilgili , işaretlerle ilgili.