1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdum. O yıllarda Tercan ve civar köyleri Erzurum'a bağlı olduğundan, nüfusum Erzurum 'un Aşkale ilçesine kayıtlıdır.

7 yaşımdan beri ''bağlama" çalmaktayım. 1967 yılında, 17 yaşımda iken TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazanıp ''Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladım. Müzik çevrelerinde süratli bağlama çalmam nedeniyle virtüöz olarak nitelendirilmekteyim. 1976 yılında açılan İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda ''Bağlama Hocası" olarak görev yaptım. 1980 yılında bu görevimden ayrıldım.
Halk müziğimizin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için, çalışmalara başladım. Bunun için halk çalgılarından oluşan bir orkestra kurdum.

Halk müziği tarihimizde ilk kez ''Çok Sesli Halk Müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağladım. Bu çalışmalar sırasında halk müziğindeki yaylı grubu ve bas eksikliğini görerek Asya ve Anadolu kaynakları araştırmalarımla ''halk müziği kontrbası, halk müziği çellosu, halk müziği kemanı (yaylı kopuz, ıklığ) yaptım ve halk müziği çevrelerinde kullanılmasını sağladım. Bu çalışmalarla müziğimizi geliştirirken o müziği üreten müzik aletlerinin de evrimini tamamlamasını ve kaybolmaya yüz tutmuş müzik aletlerimizin günümüzde yeniden kullanılmasını amaçladım. Bağlama sanatçılığının yanı sıra sesimi de kullanarak yedi tane kişisel, yedi tane de ''Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarımla albüm yaptım.

Londra, Kopenhagen, Paris, Kôln, Viyana, Amsterdam, Lahey, Metz, Berlin, Zürich, Lozan, Bern, Sydney, Melbourne, Frankfurt gibi dünyanın çeşitli kentlerinde halk müziğimizi başarıyla temsil ettim. Tarihinde ilk kez Timur Selçuk şefliğinde, Devlet Senfoni Orkestrası ile konserler verdim. Gerçekleştirdiğim film müzikleri ile çeşitli ödüller aldım. 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuarımıza kazandırdım (Gafil Gezme Şaşkın ve Yarim Senden Ayrılalı gibi çok sevilip sôylenen türküler de bunların içindedir). Halk Müziği formunda 50'ye yakın türkü besteledim (Sevdiğim Bir Gün Bana ve Bu dert Haktan mı gelmiştir bunlardan sadece ikisi).

Halk müziğinin kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için, açmış olduğum müzik merkezinde yüzlerce ôğrenci yetiştirdim. Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum radyolarında ve çeşitli devlet korolarında ses ve saz sanatçısı olarak görev yapmaktadırlar.

Halen T.C. Kültür Bakanlığı bünyesinde solist sanatçı olarak görevliyim. İstanbul-Kadıköy'de adımı taşıyan ''Yavuz Top Halk Müziği Merkezi''nde hocalık ve yöneticilik yapmaktayım.

Ülke insanımızı,çeşitli müziklerin etkisinden kurtarabilmek, kendi müziğimizin günün müzik ihtiyacı ve soundunu yakalamakla olası olduğunu düşünüyorum. Halkı sevmenin yolunun halkın ürettiği güzellikleri (müzik, edebiyat vs.) sevmek ve kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmakla ilgili olması gerektiği inancımdan dolayı yaşamımı bu anlayışa göre düzenlemiş durumdayım. Lise mezunuyum, evliyim ve Ezgi adında bir kızım var.
Eserlerimden bazıları:

Besteleri:
*Yar Demedin(Sevdiğim Bir Gün Bana)
*Zincir Kar Eylemez
*Sorma Be Birader
*Derdim Çoktur
*Seni Seven Aşıkların
*Yar Ali Senden Medet
*Hal Yaman Oldu
*Geleceğim Diye Gitti
*Vefasız Yar
*Suçumuz Nedir
*Aklımı Başımdan Aldı
*Mahkeme Meclisi söz: Seyrani
*Yaz Baharım söz: Aşık Mahsuni
*Ezel Bezminden söz: Yılmaz İleri
*Cihan Var Olmadan
söz: Sadık Hüseyin Dede
*Kalenderim söz: İbrahim Erdem
*Semah-Belli Dedim Belli
söz: Mehmet Dede
*Semah-İlahi Kapına Geldim
söz: Tacim Dede
*Hasretinden söz: İbrahim Erdem
*Ben Ölüyom Sen Ölmüyon
söz: Aşık İhsani
*Derdimin Dermanı söz: İrfani
*Sofu İnad Eder söz: Mirati
*Bade-i Lebinden Nüş Eden Aşık
söz: İbrahim Hakkı
*Evvel Bize Dost Diyenler
söz: Teslim Abdal
*İlim İlim Bilmektir söz: Yunus Emre
*Bu Derenin Oylumu
söz-müzik: Yavuz Top & İhsan Öztürk
Derlediği türküler:
*Gece Rüyada Sohbetim
*Nedir Bu Sevdalar (U.H.)
*Bugün Ben Güzeller Şahını Gördüm
kaynak: Sadık Hüseyin Dede
*Dost Cemalin Göremezsem
kaynak: Seho Dede
*Kulum Ben Kapında
kaynak: Seho Dede
*Ahu Figan Dilber
kaynak: İbrahim Erdem
*Gönül Bugün (U.H.)
*Kırat Semahı
*Gel Sevdiğim Hallarımız Danışak
*Eğildim Bir Dolu İçtim
söz-müzik:Antepli Hasan Hüseyin
*Hublar Sultanı
söz: Sıtkı Pervane
*Dağlara Çıktımki Dağlar Alaca (U.H.)
*Bağrımı Kebap Eyledi
söz: İmadüddin Seyyid Nesimi
kaynak: Kul Hasan
*Bu Dert Haktan mı
söz: Aşık Beyhani
kaynak: Potik Dede
*Güzelsin Dilber
kaynak: Tacim Dede
*Ey Şahin Bakışlım
kaynak: Aşık Daimi
*Katipler Oturmuş
kaynak: Aşık Daimi
*Bu Sinemde Yaralarım Sızılar
kaynak: Aşık Daimi
*Kaçma Benden Sevdiğim
kaynak: İbrahim Erdem
*Söyle Dilber
kaynak: Halil Komalak
*Nedir Hey Erenler
kaynak: Nesimi Çimen
*Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım
kaynak: İhsan Öztürk