1892 yılında Konya’ya bağlı Sille İlçesinde dünyaya geldi.
O yıllarda Sille sanatsal anlamda çok faal bir ilçeydi. Çoğu il ve ilçede bulunmayan sayıda saz şairi ve önemli bir sanat geleneği vardı. Sururi, Zehri, Nigari, Feşani, Divani, Figani gibi çok değerli saz şairleri hep burada yetişmişti. İbrahim’de yeterli bir eğitim almamıştı ancak bu gelenekten etkilendi ve genç yaşta divan sazı ve bağlamayla yörenin türkülerini çalıp söylemeye başladı. Çok kısa bir süre içinde de Konya Halk Sazı Meclislerinin,Çalgılı Kahvehanelerin ve Oturak Alemlerinin mümtaz, sazına – sözüne, sohbetine doyulmaz, ağırbaşlılığıyla herkesin taktirini kazanmış bir halk sanatçısı oldu. Saz çalmanın pek hoş karşılanmadığı zamanlarda bile herkesin saygısını, sevgisini kazanmayı bildi.
Ankara Devlet KonservatuarıDerleme Komisyonuyla 1937 yılında Mahmut Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve arkadaşları Konya’ya geldikleri zaman, Arif Şahap’ın öncülüğüyle Konya Halk Musikisinin otantik ezgilerini plağa okuyarak Halk Müziği Repertuarımıza çok değerli türküler kazandırdı.
04 / 11 / 1966 günü 74 yaşında Konya’da vefat etti...
Çopur İsmail, Seyit Mehmet, Saatçi Murat Usta’dan sonra , İbrahim Ağa’nın ölümüyle Konya saz sanatı bir devri kapatmış oldu. Birçok sanat eseri de ne yazık ki İbrahim Ağa ile beraber gitti.
İhsan ÖZTÜRK
Not: Konyalı araştırmacı Ali Işık, Silleli İbrahim'le ilgili şu bilgileri göndermiştir:

1. İbrahim Berberoğlu'nun doğum tarihi Rumi 1306'dır. Bu da Miladi takvimle 1890-91'e tekabül eder.

2. İbrahim Ağa (Berberoğlu) her ne kadar "Silleli" olarak tanınmışsa da; doğumu Sille değil, Konya-merkezdir. Onun Silleli lakabını alması henüz bir yaşında iken ailesinin Sille'ye taşınması sonucudur (Bk. Ş. U., "Konya Halk Sazcıları: Silleli İbrahim Berberoğlu", Konya dergisi, Konya, Ocak 1948, sy. 111, s. 8-9).

ihsanozturk.com