1944'de Trabzon'da doğdu. İlk öğrenimini Trabzon İsmet Paşa İlkokulu Trabzon Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. İ.İ.T.İ.A. Diş Hekimliği Yüksek Okulu'nu bitirdi. 11 yıl diş hekimi olarak özel muayenehanesinde çalıştı.

İzmir Deniz Komutanlığı'nda, Asteğmen ve Teğmen rütbesiyle, Uzunada Deniz Komutanlığı, 30 yataklı iaşeli revir baş tabibi olarak çalıştı ve hizmet şildini alarak askerlik görevini bitirdi.

Müzik hayatına, 1950 yılında, ağabeyi Dr. Teoman Önaldı'dan; nota, usul, makam ve ud dersi alarak başladı. 1952 yılında ud ve sesiyle ilk konserini Trabzon Lisesi konser salonunda verdi. 1957 yılında tertiplenen, bütün Karadeniz bölgesini kapsayan ses müsabakasında beşincilik derecesini aldı. Trabzon Lisesi'nden Yetişenler Cemiyeti ve Trabzon Türk Musikisi Cemiyetlerindeki musiki topluluklarına ud ile icracı olarak katıldı.

1958'de bağlamaya, 1960 yılında tanbur'a başladı. Yeşilay Gençlik Teşkilatı'nda THM topluluğu kurdu çalıştırdı ve yönetti. İstanbul Radyosu'nda, Necati Başara'nın yönettiği, ''Şen Türküler Kümesi'' topluluğunda bağlama icracısı olarak bulundu. İstanbul Üniversite Korosu'nda mızraplı ve yaylı tanbur, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği İstanbul Radyosu Korosu'nda; ud, tanbur ve bas kemençe icra etti. Aynı dernekte, yedi yıl solfej, diksiyon ve bağlama dersleri verdi ve THM topluluğunu kurdu, çalıştırdı, yönetti ve dizi konserler verdi.

THM Tıp Korosu'nu kurdu, çalıştırdı, yönetti ve konserler verdi (1967-1968).
1966'da İstanbul Radyosu'na saz sanatçısı olarak girdi. Çalıştığı süreç içerisinde bağlamanın yanı sıra Türkiye'de ilk kez TRT radyo ve televizyonlarından ''Tar'' çalgısını icra etti ve tanıttı.

1975'de açılan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kurucuları arasına katıldı ve giriş sınavlarında bulundu. TRT İstanbul radyo ve televizyonlarında prodüksiyonlar hazırladı (1979-1984).

Robert Kolej Üniversitesi Folklor Kurumu'nda THM topluluğu kurdu, çalıştırdı, yönetti ve çeşitli illerde konserler verdi. Aynı üniversitede ve Yıldız Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde Öğretim Elemanı olarak görev aldı (1966-1983).

İstanbul Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çeşitli konserler verdi (1980-1988). Türkiye'nin hemen her ili ve bucaklarında, Brüksel, Bakü, New York, Atina, Varna, Targoviç, Nürnberg ve Zürih'de konserler verdi (1966-1997).

Japon TOGO müzik topluluğuna TMD Konservatuarı adına THM içeren tanıtıcı ve dinletici örnekler vererek konferans sundu (1985).
Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü ve Karadeniz Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü giriş sınavlarında görevlendirildi (1984-1995).
Karadeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı müzik eğitim bölümlerinde akademik yükseltme jüri üyeliklerinde görevlendirildi ( 1984-1996).

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda THM solfeji eğitim kurumlarında Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi ( 1995-1997). Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve derneklerde bilim jüri üyesi olarak görev aldı (1992-1997).

İTÜ TMDK'da, Tar Sanat Dalı, Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Çalgı Eğitim Bölümü ve Çalgı Yapım Bölümü Başkanlıklarında görevlendirildi (1987-1998). Milli ve uluslararası Türkoloji kongrelerinde ve Kültür Bakanlığı kongrelerinde seksiyon başkanlıklarında görevlendirildi ve tebliğler sundu (1977-1983).

Kültür Bakanlığı THM Sivas ve Urfa Devlet Korolarının kuruluşlarında ve seçici üyeliklerinde bulundu (1990). TRT kurumunda Şura Üyeliği ve Repertuar Kurulu ile Denetleme Kurulu Üyeliklerinde görev aldı (1987-1993). TRT sanatçı giriş sınavlarında seçici kurul üyesi ve sanatçıların kurs eğitimlerinde görevlendirildi (1986).

İTÜ TMDK Çalgı Yapım Bölümü'nde ''Türk Çalgılarının Bünyelerine Göre Tellerinin Yapımı, Araştırılması ve Geliştirilmesi'' projesini başlattı (1997).

İstanbul adliyelerinde bilir kişi olarak görev aldı (1986-1998). TRT kurumuna çok sayıda derleme kazandırdı. Kurum dışı bir çok derlemeler yaptı. Türkistan Milli Oyunlar Grubu'nda icracılık ve derlemeler yaptı (1960-1963).

Bağlama üzerinde perde düzenlemeleri ve şekil değişiklikleri konusunda tatbiki olarak ilk kez çalışmalar yaptı. Türkiye' de ilk kez ''TAR'' ve ''MADENİ KAVAL'' yapımını ve dağıtımını sağladı.

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Musiki Sanat Dalı'nda; Analiz, Üslup-Repertuar ve Halk Oyunları'nda Çalgılar adlı dersleri ve çok sayıda tez danışmanlığı görevlerini yürüttü (1988-1998).

Çeşitli gazete, dergi ve yayınlarda makaleleri yayınlandı. Türk Halk Musikisi Ansiklopedisi, Türk Müziği Solfeji, Bağlama Metodu, Güzel Ses Çıkarma Sanatı, Tömbek (Dümbelek) Metodu yayınlanmış eserleridir.

Çalgı Eğitim Bölümü, Temel Bilimler Bölümü ve Türk Halk Oyunları Bölümü için TAR METODU, Ali Ağa Vahid'den Seçme Gazeller, Prozodi, Hızlandırılmış Nota Eğitimi, Türk Musikisi Kompozisyon ve Nazariyatı, Türk Halk Oyunları'nda Çalgılar, Türk Halk Çalgıları Bilgisi, Türk Halk Müziği ve Edebiyatı, THM Analiz Metodu, THM'de Düzümler ve Usuller, Bir Pınar Ki... ve Ninniler baskıya hazır eserleridir. Kril ve Osmanlıca çevirileri vardır.

Çok sayıda beste çalışmaları 15'liler opereti, Giresun'da Düğün, Atatürk'ün Hayatı ve konçertoları vardı.

Odeon, Grafson, Sahibinin Sesi, Pathe ve bir çok plak şirketlerinde icracı olarak bulundu. Kendi sesinden kaset ve plakları vardır.

Evli ve iki çocuk sahibidir. Halen İTÜ TMD Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Derlediği türkülerden bazıları:
Arzu gızım,
Size selam getirmişem,
Geceler ay geceler, Can hatice,
Fikrinden geceler yatabilmirem,
Şiire gazele,
Gaş gabak.
Kaynak: Turkuler com.