Nida Tüfekçi 1 Mart 1929'da Yozgat İli’nin Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Akdağmadeni, Yozgat ve Boğazlıyan’da tamamladı. İlk müzik eğitimini çocukken (7-8 yaşlarında) babası Hamdi Tüfekçi’den alan ve Okul müsamerelerinde, müzik derslerinde sazını ustaca icra etmeye başlayan Tüfekçi, Ortaokuldan sonra Ankara Maliye Okulu’ na girdi. Ankara’ ya tahsil için gelmesi müzik yaşamında yeni ve önemli bir sayfa açılmasını sağladı. 1946 yılında Muzaffer sarısözen’le tanıştı. Aynı yıl misafir sanatçı olarak Ankara Radyosu’nda yöresinin türkülerini çalıp söylemeye başladı.
Okulunu bitirene kadar "Yurttan Sesler" emisyonlarına ses ve saz sanatçısı olarak katılan Tüfekçi o zamana kadar gerek radyo sanatçılarının, gerekse Muzaffer Sarısözen’in bilmediği bir tavır ve tezene ile (Yozgat - Sürmeli Tavrı) saz çalıp türkü söyleyerek adını tüm Anadolu’da duyurmaya başladı.
Okul bittikten sonra (1953 yılında) Ankara Radyosu'nda açılan sınavda başarı göstererek Yurttan Sesler’in daimi kadrosuna girdi. 1959 yılına kadar Ankara Radyosu’nda, çalıştı. Daha sonra İstanbul Radyosu’na atanan Tüfekçi burada Bağlama sanatçılığı, koro şefliği, repertuar öğretmenliği vb. görevlerde bulundu. 1965 yılında İstanbul Radyosu Türk Müziği şube müdür yardımcılığına, 1972 yılında ise TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği Müdürlüğü’ne atanarak ankara’ya geldi. 1974 yılındaTRT Müzik Dairesi Başkanlığına (vekaleten) getirildi. 1976’da İstanbul’da kurulan, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kurucu Üyesi oldu. Bu kurumda Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Danışma Birimi Üyeliği ve Öğretim Üyeliği gibi görevleri başarıyla yürüttü. Aynı okulda Bağlamanın bilimsel bir yolla öğretilebilmesini ve gelecek kuşakların daha iyi yetişmelerini sağlamak için metot çalışmalarını başlatarak, THM’ ndeki çok önemli bir boşluğun dolmasını sağladı.
TRT Repertuar ve Denetleme Kurullarında üye ve başkan olarak görev aldı.
1979 yılında Kültür Bakanlığı Yüksek danışma Kurulu Üyeliği yaptı.
Bunların yanısıra yurt içinde ve yurt dışında birçok sempozyum, ve kongrelere katıldı.
Konferanslar ve bildiriler verdi.
Derlediği ve sevdirdiği türkülerle, yetiştirdiği öğrencilerle, kültürümüze katkılarıyla Türk Halk Müziği Dünyasında çok saygın bir yer edinen Nida Tüfekçi 18 Eylül 1993 Cumartesi günü İstanbul’da vefat etti.