1925 Yılında İstanbul’da doğdu. Annesi erzurum’lu Hayriye Hanım, babası Amasya’ lı Nurettin Behiç Bey’dir.
Neriman Altındağ Tüfekçi, ilk ve orta eğitimini İstanbul’da yaptıktan sonra 1942 yılının Eylül Ayında Ankara Radyosunda açılan sanatçı sınavına girdi ve kazanadı. Bu tarihten01. 9 . 1976 yılına kadar süren radyo yaşamı süresince başta (korist – solist) ses sanatçılığı olmak üzere;eğitmenlik,koro şefliği, Denetleme ve repertuar Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.
Resmi kayıtlara göre aldığı görevleri şöyle sıralayabiliriz:
01 / 09 / 1942 : Matbuat Umum Müdürlüğü Ankara radyosu Müdürlüğü Türk Musikisi stajyer Ses Artisti,
31 / 07 / 1943 : 1. Sınıf Stajyer Artist,
12 / 02 / 1945 : 2. Sınıf Artist,
01 / 07 / 1949 : 1. Sınıf Artist, (aynı yıl“ Yurttan Sesle Korosur”Şef yardımcılığı,
01 / 06 / 1950 : 2. Sınıf Repetitör Artist,
01 / 03 / 1955 : 1. Sınıf Repetitör Artist,
11 / 07 / 1959 : İstifa,
11 / 07 / 1960 : İstanbul radyosuna Artist Öğretmen olarak atanma,
01 / 10 / 1964 : İstanbul radyosu Türk Müziği şube Müdür Yardımcılığı,
03 / 11 / 1966 : Türk Müziği şube Müdür Yardımcılığından istifa, Artist Öğretmenliğe dönüş,
01 / 09 / 1972 : Ankara Radyosuna naklen atanma,
01 / 09 / 1976 : Kendi isteğiyle radyodan emeklilik,
01 / 09 / 1976 : İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Öğretim Üyeliği, konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği.
Neriman Altındağ Tüfekçi’nin bölgesel özelliklere olan yatkınlığı, her yöreye aynıderecede eğilmesive tüm türküleri aslından dinleyerek çalışması onu, Halk Müziğimizin en geniş repertuarınasahip sanatçısı konumuna getirmiştir. Doğu, Güney Doğu ve Kerkük Bölgelerinin en zor Uzun havalarını en güzel, en doğru ve otantik icra eden; ekol olmuş bir sanatçıdır.
Tanınmış Halkbilimci Halil Bedii Yönetken “Derleme Notları” adlı kitabındaNeriman Hanım için “Halk Türkülerimizin ideal üslubunun çok değerli temsilcisi” diye yazmıştır.
Sanatının yanı sıra hanımefendiliğiyle de tüm tanıyanlara örnek olan Neriman Altındağ Tüfekçi 03 Şubat 2009 da İstanbul’da yaşama veda etmiştir.