Ünlü halk ozanı Ruhsati’nin oğludur. 1862’ de babası gibi Sivas ilinin Kangal ilçesine bağlı Deliktaş bucağında doğmuş, babasından ozanlıkla ilgilidersler alarak yetişmiştir. (Minhac sözü, Arapça’da geniş cadde, anayol anlamına gelir).
Babasının aşağıdaki sözlerini örnek almış ve döneminin önemli halk ozanlarından birisi olmuştur;
"Benim oğlum, meydana gel âşık ol.
Çıkarma karayı, bağla bir zaman.
Aşk dediğin elde büyük sermaye,
Coşkun sular gibi çağla bir zaman! "
Babasından önce ve 39 yaşında hayata gözlerini yuman Minhâci bir çok önemli şiire imza atmıştır. Şiirleri Kemal Gürpınar tarafından “Deliktaş’lı Minhaci, Hayatı ve Eserleri” adlı kitapta toplanmıştır.
İşte onun şiirlerinden iki örnek:
Neme şâd olayım
Neme şâd olayım, neme güleyim
Gönül gamlı iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Bu duman haşre dek silinmez imiş
Toy iken ölüme aklım ermezdi
Ayrılık neKulağıma girmezdi
Şu dert hatırıma bir dem gelmezdi
Başa ne gelecek bilinmez imiş
Minhâci’yim demem binde birini
Ferhad olan sevmez mi hiç Şirini
Aradım kitapda buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş
Gitti
Vefasız dilberi gördüm pınarda
Şu kara bağrımı dağladı gitti
Bir dem şahin gibi yüzüme baktı
Yıktı kaşlarını ağladı gitti
Her dem varıp beni sana kardılar
Şerha şerha yüreğimi yardılar
Seni benden alıp yada verdiler
Düşman yarasını sağladı gitti
Bizi ayırana sanmayın kalır
Erilmez muradın atı gem alır
Gitti bu ülkeden yetişmem sanır
Minhaci gözyaşım çağladı gitti
ihsanozturk.com