3 Temmuz 1956'da Zara'nın Sucak Köyü'nde doğdu. Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra çeşitli köy okullarında 8 yıl öğretmenlik yaptı. Köy Öğretmeliği yaptığı dönemde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde Halk Müziği Birim Başkanı olarak koro çalıştırıcılığı, derleme, araştırma faaliyetlerinde bulundu.

TRT Erzurum Radyosu sınavlarını kazanarak 22 Nisan 1985 tarihinde "ses sanatçısı" olarak göreve başladı.

1992 yılında TRT Ankara Radyosu'na atandı. Popülariteye ve yozlaşmalara tüm gücüyle direnen Kubilay Dökmetaş, yürüttüğü özverili çalışmalarla "ses sanatçısı" kimliğine "Araştırmacı - Derlemeci - Yaratıcı" kimliklerini de eklemiştir.

Kubilay Dökmetaş Zaralı Halil Söyler'e ve Zara yöresine ait birçok halay, türkü ve uzun havayı T.R.T. repertuarına kazandırmıştır.

Cumhuriyet döneminde Zara yöresine ait, ses sanatçılarının çıkarmış oldukları tüm plak ve kasetler arşivinde mevcuttur. Zara yöresinin folklorik özellikleri hakkında birçok derleme ve araştırmalarda bulunup, Zara Halk Oyunları, Halk Türküleri ve Zaralı Halil Söyler CD' li kitabının çalışmasını yapmaktadır.

Kubilay Dökmetaş; 1990-1991 yılları arasında TRT Erzurum Radyosunda 'Geçmişten Günümüze THM' adı altında bir yıl gibi süren bir belgesel hazırlayıp eski sanatçıların yaşam hikayeleri, orijinal taş plaklardan eski sanatçıların sesleri, yapıtları, sanatçı kimliklerini içeren programın yapımcılığını üstlenmiştir. Türkiye'nin en iyi taş plak, THM kütüphanesi ve arşivine sahip olan Kubilay Dökmetaş'ın "Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikayeleri", "Notalarıyla Uzun Havalarımız", "Diyarbakır Musiki Folkloru", "Şanlıurfa Halk Müziği" adlı yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır.

Kubilay Dökmetaş, halen TRT Halk Müziği Merkez Müdürü olarak Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.
Aynı zamanda TRT RepertuarKurulu, Araştırma İncelemeKuruluve İcra Denetleme Kurulu başkanlığı görevlerini de yürütmektedir..

Sanatçı evli olup iki çocuk babasıdır.

TRT - THM Halk Müziği Repertuarına kazandırdığı eserlerden bazıları:

Kösedağ Yücedir Zara Engini,
Kapıya Oturmuş Kurar Araba,
Kara Ola Böyle Yazı,
Üzüm Sepetinin İndirdim Düze,
Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar,
Bunca Gamı Bunca Derdi,
Şu Yaylanın Günden Yüzü - U.H. (İhsan Öztürk'le birlikte).

e-mail:ihsanozturk@ihsanozturk.com