1930 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinin Körkü köyünde doğdu. Köylerinde okul olmadığı için okumayı 10 yaşında kendi kendine, bilenlerden der yardım alarak öğrendi.

Küllükte, çöplükte bulabildiği gazete parçalarını okuyor; kendini geliştirmeye çabalıyordu. Babası çiftçiydi ama ekip biçtikleri geçimlerini sağlamaya yetmiyordu. Bir süre köyde çiftçilik yaptı.

Babası Bektaş, usta malı deyişleri çok güzel söylerdi. Ondan aldığı ilhamla 15 yaşında saz çalmayı öğrenmeye başladı ve bir daha elinden sazını hiç bırakmadı. Saz çalıp söylemek onun için bir yaşam biçimi oldu.

Askerden sonra Ankara'ya yerleşti. Bir süre Ankara Radyoevinde hademelik yaptı, ancak o tür işlere yatkın değildi; dayanamadı ayrıldı. 1964'te "Bugün Bize Hoş geldiniz Erenler" adlı türküsünü bir ozan gecesinde okudu. Türkü çok sevildi. O dönemin ünlü sanatçılarından Yıldıray Çınar 1965 yılında bu türküyü plağa okudu. Çırakman'ın adı süreç içinde tüm Anadolu'da duyuldu ve sanat etkinliklerinin, ozan gecelerinin aranan isimlerinden biri oldu.

1975'te Hak ozanları Kültür Derneği kurucuları arasında yer aldı. Çağdaş düşünceye, insan haklarına, bilimselliğe çok önem verdi. Dil, din, renk ayırımı gözetmeksizin tüm insanları sevdi. Şiirlerinde toplumsal sorunları, olayları halkçı, gerçekçi bir tutumla dile getirdi.

Atatürkçülüğü, uygarlaşmayı, barışı, ulus ve yurt sevgisini savundu. Yozluğa, yobazlığa karşı çıktı. Hüseyin Çırakman yaşamını Ankara'da sürdürmektedir.

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:

- 1 -

DÜŞÜNME

Hasta oldum ciğerimde yaram var
Doktor diyor hiç üzülme düşünme
Sanıyor ki çok birikmiş param var
Doktor diyor hiç üzülme düşünme
***

Arazim yok, tprağım yok, malım yok
Yekinip de kalkamıyom halım yok
Hak'tan gayrı tutunacak dalım yok
Doktor diyor hiç üzülme düşünme
***

İneğim yok sağıp sütün içemem
Yağı balı görsem ondan kaçamam
Hiç bir zaman ben hakkımdan geçemem
Doktor diyor hiç üzülme düşünme
***

Bir saz ile altı yavru geçimi
Bizim yaşantımız köle biçimi
Ben bilirim sen bilemen içimi
Doktor diyor hiç üzülme düşünme
***

Çırakman'ım keder gitti gam geldi
Ben de sandım yaramıza em geldi
Bir şeyimden gayrısına zam geldi
Doktor diyor hiç üzülme düşünme

- 2 -

ANADOLU'M UYANSA

Olup bitenleri kendi gözüyle
Görür idi Anadolu'm uyansa
Haksıza dur deyip haklıya değer
Verir idi Anadolu'm uyansa
***

Perişan olurdu halkı uyutan
Fakir fukaranın hakkını yutan
Güllük gülistanlık şu güzel vatan
Olur idi Anadolu'm uyansa
***

Gelişir ülkenin kalkınma hızı
Vurgunun talanın çözülür buzu
Hep birlikte halkı soyan hırsızı
Bulur idi Anadolu'm uyansa
***

Halk sırtında dolan sömürü küpü
Zehirle zemberek içinde hepi
Yalanın dolanın tezgahta ipi
Çürür idi Anadolu'm uyansa
***

Çırakman'ım uyutanın kastına
Çakallar büründü kuzu postuna
Haksızlığın cehaletin üstüne
Yürür idi Anadolu'm uyansa

Yayınlanmış Eserleri:

Aşık Hüseyin Çırakman Hayatı ve Deyişleri (1956),
Hak Yardımcı Her Kuluna, Sen Devam Et Okuluna (1963),
Hoş Geldiniz Erenler (1969),
Sesimiz (1973),
"Halkın Sesi Halk Ozanları" (İnceleme-antoloji, 1975),
Çorumlu Halk Ozanları (1992).

ihsanozturk.com