1946 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinin İncirgediği köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra Düziçi İlköğretmen Okuluna girdi. 1964-1965 ders yılında Düziçi İlköğretmen Okulundan mezun oldu. Çeşitli illerde öğretmenlik, Halk Eğitimi Merkezi Müdür, Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973-1975 yılında Çukurova Radyosunun açmış olduğu saz sanatçılığı sınavlarını kazandı. 1984 de Çukurova Üniversitesine Müzik Uzmanı olarak atandı. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde Halk Müziği ve Bağlama Dersleri Öğretim Görevlisi, Kültür Sanat Merkezi Müdürlüğü yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Şanlı Urfa Devlet Türk Halk Müziği Korosuna Kurucu Şef olarak atandı. 1993 yılında Ankara'ya alınan Dr. Atılgan koro şefliğinin yanında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde (HAGEM) müzik danışmanlığı, repertuvar kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Zaman içerisinde Eğitim Enstitüsünün müzik bölümünü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Adana Valiliği adına yaptığı Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri kaset setinde yörenin özellikli türkülerini beş kasette toplayarak Türk kültür tarihinde ilk defa bir ilki gerçekleştirdi. Değişik illerde çeşitli görevlerde bulunan Dr. Atılgan; İçel, Yozgat, Adana, Gaziantep, Kıbrıs, Antakya, Bodrum, Fethiye, Muğla, Niğde, Tarsus, Şanlıurfa, Mersin illerinde folklor araştırmaları, Türk Halk Müziği derlemeleri yaptı. Derlediği türküleri; TRT, TV ve kendi kitaplarında, folklorla ilgili araştırmalarını; Sivas Folkloru, Türk Folkloru, Anadolu Folkloru, Erciyes, Karaisalı, Güneyde Kültür, İçel Kültürü, Ozan, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, Tarla, Güney Su, Folklor ve Edebiyat, Ana yurttan Ata Yurda Türk Dünyası, Ceyhan, Çağrı, Maki, Harran, TÜRKSOY, Size dergilerin de, Karaisalı Gazetesinde yayımladı.

TRT Çukurova Radyosunda yapımı gerçekleşen Dilde Telde Çukurova, Dadaloğlu Karacaoğlan Yurdundan, Yöremiz Folklorundan programlarının yapılmasında çeşitli katkılar sağlayarak, folklor ve halk müziği konularında konuşmalar yaptı. Üniversitelerde müzikle ilgili konferanslar verdi. TRT, özel televizyon ve radyolara Dilde Telde Anadolu, Ezgi Kervanı, Sanatçı Politikacılar, Kültür Kürsüsü, Anadolu'nun Dili programları hazırlayıp sundu.

Yaklaşık 500'e yakın Türk Halk Ezgisini derleyen, notaya alan Atılgan, bu ezgileri TRT'nin çeşitli programlarında çaldı okudu. Çoğunluğunu Çukurova türkülerinin oluşturduğu yaklaşık 100'e yakın halk ezgisini de TRT repertuvarına kazandırdı. Çalıştırdığı amatör ve profesyonel halk müziği korolarıyla yurdun çeşitli bölgelerinde konserler veren Halil Atılgan millî ve milletlerarası folklor, müzik, halk edebiyatı ve halk oyunları dalında kongre, sempozyum ve seminerlere katılarak 50'ye yakın bildiri sundu. Türk Kültürüne hizmetlerinden ötürü 3 Ocak 2004 yılında da Azerbaycan Vektör İlimler Merkezi tarafından doktora verildi.

MESAM- İLESAM- Türk Folklor Araştırmaları Kurumu-Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Dr. Halil Atılgan şiirlerden ve türkülerden hareket ederek sahneye koyduğu Kurtuluş Savaşımız, Türkülerin Dili, Türkülerde Ana mizansenli programlarıyla halk müziği konserlerine değişik bir sunuş kazandırdı. Halk müziği müzikali olarak değerlendirebileceğimiz bu programları, şefliğini yaptığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Çukurova Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosuyla uygulamaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen halk oyunları ve halk müziği yarışmaları yönetmeliklerinin hazırlanmasında çeşitli katkılar sağlayarak danışma kurulu üyeliğinde de bulunan Atılgan, Hâlen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi olarak görevini sürdürmektedir.

BAZI DERLEMELERİ
Duydunuz mu Gedikli
Asker Oldum Giydim Yelek
Yandı Çukurova Yandı
Mürşidine Sahip Olan Bir Kişi
Boşa Gezdim Bu Âlemi
Hab-ı Gafletten Uyanıp
Adana Köprü Başı
Ekinler Biter Oldu
Aşk Yoluna Can Feda Kılanlar
Şu Giden Kimin Kızı
Eşme Kaya

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI
1- Burası Mersin : Mersin Halk Eğitimi Merkezi Yayınları Mersin 1983.
2- Âşık Ferrahî Hayatı, Şiirleri, Türküleri: Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana 1987.
3- İskenderun: İskenderun Belediyesi Yayınları, Çukurova Üniversitesi Basım Evi, Adana 1988.
4- Âşık Dertli Kâzım (1) : Metin Ofset, Adana 1990.
5- Kısaslı Âşıklar : Özdal Basım Yayın Tic. Ltd. Şti., Şanlı Urfa 1992.
6- Neden Arabesk : Antakya Kültür Eğitim Tesisleri Yayınları, Antakya 1993.
7- Âşık Dertli Kâzım (2) : Adana Valiliği Yayınları, Metin Ofset, Adana 1995.
8- Ceyhanlı Âşık Ferrahi : Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, Ankara 1999.
9- Âşık Dertli Kâzım (3) : Adana Valiliği Yayınları, Fersa Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara 1998.
10- Çukurova Türküleri / 1 : Adana Valiliği Yayınları, Burcu Ofset, Ankara1998.
11- Malatya Musiki Folkloru : Malatya Belediyesi Yayınları,Cem Veb Ofset Ankara 1999.
12- Abdülvahap Kocaman Hayatı Sanatı şiirleri: Adana Valiliği Yayınları, Adana Ofset, Adana 1999.
13- Adana Valiliği :Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri Kaset seti (5 kaset )1999.
14- Harran'da Bir Türkmen Köyü Kısas: Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001.
15- Âşık Dertli Kâzım ( 4 ) : BRC Basım Ltd. Şti, Ankara 2002.
16- Geçmişten Günümüze Niğde Halk Müziği : Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Bşk. Yayınları, Ankara. 2003.
17- Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar: Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Bşk. Yayımları, 2002.
18- Murtçu Folkloru : Karaisalı Kaymakamlığı Yayımları, Ankara 2002.
19- Türkülerin İsyanı : Akçağ Yayınları Ankara 2003.
20- Adana Valiliği adına : Çukurova Türküleri CD seti (5 CD) 2004.
21- Âşık Dertli Kazım –V: Ulusoy LTD. ŞTİ Ankara 2006.


Kaynak: http://www.halilatilgan.com/