Cahit Öztelli 1910 yılı, Erzincan doğumlu.
1924'te Tokat Yeşilırmak İlkokulunu, 1928'de Gümüşhane Ortaokulunu, 1936'da Trabzon Lisesini bitirdikten sonra, eğilimine uygun olarak Ankara DTCF Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giriyor. 1937 yılında evleniyor. Fakülteyi 1939'da tamamlayınca Denizli Lisesi'nde öğretmenliğe başlıyor. 1941-1944 yıllan arasındaki askerlik görevinden sonra Samsun'da öğretmenliğe devam ediyor. Daha sonra Mersin, Konya liselerinde çalışan Öztelli 1959 yılında Ankara'ya atanıyor, Atatürk İlköğretmen Okulu'nda öğretmenliğini sürdürüyor.

1961'de MEB Yayınları ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü Ansiklopediler Şubesi'nde redaktör olarak çalışıyor. 1966 yılında Milli Fo1klor Enstitüsü müdürlüğüne geçiyor.

1970'te atandığı Çankaya Lisesi Edebiyat öğretmenliğinden 1972 yılında emekli oluyor. Ölümüne değin Ankara DTCF'nde Halk Edebiyatı dersleri veriyor.

26 Şubat 1978'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildiğinde, geriye yapıtlarının dışında, üç çocuk ve özellikle cönkler ve yazmalar bölümü ile çok değerli
olan, zengin bir özel kitaplık bırakmıştır .


Çalışma Ve Yapıtları
Ülkemizin başta gelen Türk' halk bilimi, edebiyatı araştırmacısı ve yazarlarından olan Öztelli'nin çalışma ve yapıtlarını üç bölümde toplayabiliriz:

1 - Ansiklopedi, Sözlük ve Kurumlardaki Çalışmaları
-Türk Ansiklopedisi'nde birçok maddenin yazılmasında,
-Halkevleri, Türk Folklor ve Etnoğrafya Demeği folklor çalışmalarında,
-Meydan Larousse Ansiklopedisi'nde folklorla ilgili maddelerinin yazılmasında,
-Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylevi'ni bugünkü dile çeviren kurulda,
-1962-1963 yıllarında Ankara Radyosu'nda <<Halk Şairleri>> programını hazırlamada,
-Türk Dil Kurumu 1963-1969 yıllan arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve Sözlük Kolu Başkanlığı'nda,
-Milli Folklor Enstitüsü'nün kuruluşunda ve burada bir uzmanlık kitaplığı ile arşiv oluşturulmasında çalışmıştır.

2 - Bildiri Sunduğu Seminer ve Kurultaylar
Uluslararası, Yunus Emre Semineri - 1. Uluslararası Türk Dili Bilimsel Kurultayı - 1. Uluslararası Türk Folklor Semineri - Uluslararası Karacaoğlan Semineri 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi - Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri - Geleneksel Türk Sporları Semineri - Türk Tarih Kongresi - Çukurova ve Taşeli Folkloru Semineri - Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri - Seyyit Battal Gazi Semineri gibi önemli seminer ve kurultaylara katılarak bildiri sunmuştur.

Ayrıca Konya Aşıklar Bayramı ve çeşitli illerde düzenlenen Şenlik ve Festivallerin Seçici Kurul üyeliğinde bulunmuştur.

3 -Yapıtları
Cahit Öztelli'nin çeşitli yayın organlarında yayımlanmış dört yüz yirmi bir araştırma, inceleme yazısının yanında, durmadan yeni baskılan yapılan yirmi iki Kitabı vardır. 'İlk basım' tarihine göre kitapları şunlardır:

Zileli Şairler (1944), Karacaoğlan (1952), Halk Türküleri (1953), Dertli, Seyrani (1953), Köroğlu ve Dadaloğlu (1954), Halk Şiiri 14-17. Yüzyıllar (1955), Halk Şiiri 18. yüzyıl (1955), Küçük Folklor Çalışma Planı (Ali Çiçekçi ile) (1958), Nasreddin Hoca (M. Şakir Ülkütaşır'la) (1964), Resmi Yazışmalar Sözlüğü (1965), Kul Nesimi (1969), Karacaoğlan, Bütün Şiirleri (1970), Pir Sultan Abdal, Bütün Şiirleri (1971), Yunus Emre, Bütün Şiirleri (1971), Yunus Emre, Yeni Belgeler - Bilgiler (1971 ), Evlerinin Önü (1972), Bektaşi Gülleri (Antoloji) (1973), Üç Kahraman Şair: Köroğlu, Dadaloğlu, Kuloğlu (1974), Uyan Padişahım (1976), Şehzade Bayezit'in Babası Kanuni'ye İran'dan Gönderdiği Son Mektup (1976), Sahte Şöhret Bir Ozan Erzurumlu Emrah (1976), Belgelerle Yunus Emre (1977).