4 Eylül 1901’ de Kudüs’te doğdu. Babası Abdurrahman, anası Hatice’dir.

Kökü Eğin’den gelme bir memur çocuğu iken doğduğu yerin adını (Kudüs’ün) ikinci ad olarak benimsediği “Kutsi” de yaşatmak istemiştir.

Ahmet sırayla Kudüs’te Freres Okulunda, Kırklareli ilk ve orta okullarında, Kadıköy Sultanisinde okudu.

1922 yılında Halkalı Ziraat Okulu’nu bitirdi.Bir yıl süre ile İzmir’de bir çiftlikte tarım işlerinde çalıştı. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümünde yüksek öğrenimini yapmaya başladı.

Bu arada Paris’e giderek 1925 – 1927 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde iki ders yılı okudu.

1929 yılında İstanbul’daki öğrenimini tamamlayarak Felsefe Bölümü’nden diploma aldı. 1930’da Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Okulu Türkçe – Edebiyat Öğretmeni oldu.

1930 – 1934 yılları arasında Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Milli Eğitim Müdürü olarak çalıştı. 1934 – 1941 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürü olarak yönetim hizmetlerinde bulundu. Bu arada ek görev alıp Gazi Eğitim Enstitüsü kompozisyon öğretmenliği yaparak eğitim ve öğretimle ilgisini kesmemenin bir yolunu buldu.

1941’den 1942’ye dek Eğitim Bakanlığında Talim Terbiye Kurulu üyesi olarak çalıştı. 1942 seçimlerinde Adana ve Urfa Milletvekili olarak politika hayatına girdi. (Bu görevi 1946’ya kadar sürdü).

1941 – 1945 yılları arasında Ülkü dergisinin yöneticiliğini yaptı.Bu arad Halkevleri şefi olarak da çalıştığını görüyoruz. Milletvekilliğinden sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne felsefe öğretmeni olarak atandı. 1948’de Devlet Konservatuarı Türk Edebiyatı öğretmeni oldu.

1950’de UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegeliğine getirildi. 1951’de Türkiye’ye dönüşünde Galatasaray Lisesi Edebiyat Öğretmeni, 1953’de ise İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro ve tarih öğretmeni oldu.

1957 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi üyesi olarak estetik dersleri vermeye başladı. Bundan başka İstanbul Radyosunda Folklor Edebiyatı öğretmenliği de yaptı. 1966 yılında 65 yaşında emekliye ayrıldı.

Bir yıllık emeklilik süresinden sonra 23. 07 .1967 Pazar günü İstanbul’da karaciğer kanserinden (siroz) vefat etti.

İlk şiirlerini 1921 -22 yılları arasında “Dergah” dergisinde, 1930 – 1936 yılları arasında ise “Milli Mecmua” da yayımladı. 1930 – 1932 yılları arasında Ahmet Hamdi Tanpınar’la Ankara’da “Görüş” dergisini çıkardı. Onun şiir alanındaki en verimli çağı, 1930-1936 yılları arasına rastlamaktadır.

Önemli Eserleri:
1 - Şiirler (1932)
2 – Sivas Halk Şairleri Bayramı (1932)
3 – Köylü Temsilleri ( Araştırma 1940)
4 – Koçyiğit Köroğlu (oyun, Ülkü’de çıkmıştır, 1941 – 1942)
5 – Yazılan Bozulmaz (oyun, 1946)
6 – Köşebaşı (1947)
7 – Bir Pazar Günü (oyun, 1959)
8 – Satılık Ev (oyun, 1961
)